Loading...
Identifiera er energisparpotential enkelt2018-01-12T09:03:23+00:00

Vad är Efficio?

 • Ett omfattande energiuppföljningssystem för analys och insamling av olika media för att optimera energikostnaderna.

 • Perfekt för mätinsamling och övervakning av Energy Performance Index (EnPI) enligt ISO 50001 eller EN16247

 • Efficio är ett webbaserat verktyg som körs inom ert intranät.

 • Efficio är kostnadseffektivt och med CSV-filimport är det operationellt uppe inom några timmar

 • Efficio övervakar, meddelar och buffrar fel, genererar ersättningsvärden och kan anpassas individuellt

 • Efficio kan också fungera som mätinsamlingssystem och är då kompatibelt med alla mätare och sensorer med M-Bus/ Modbus eller SO-signal

ENKEL INSTALLATION

 • Börja med basmodulen och bygg på

 • Enkel överblick via startmenyn.

 • Enkel uppstart via systemets hjälpverktyg

MINUTUPPLÖSNING AV:

 • Förbrukning

 • Laster

 • CO2-utsläpp

 • Kostnader

WEBBÖVERVAKNING AV SITER:

 • Stäng av onödiga laster

 • Reducera effekttoppar

 • Optimera prestanda

Energiuppföljningssysyemet Efficio tillåter er att läsa in alla typer av mätare (el, värme, vatten, tryckluft, gas, …) och andra sensorer såväl för att analysera deras förbrukning, lastkurvor eller mätvärdeskurvor via webbläsaren.

För att göra det så installerar man enkelt och säkert Efficio-mjukvaran på er server d.v.s. er “virtuella server”. Efficio är sedan omedelbart tillgänglig i ert nätverk som en login via webbläsaren och kan ansluta sig via M-Bus / Modbus-loggarna till den automatiska fjärravläsningen.

Efficio gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivt installera ett tillförlitligt energihanteringssystem för att presentera energiförbrukningen tydligt och begripligt. Efficio fungerar idealiskt genom en enkel orderbeskrivning med exportverksamheter som elektriker eller tekniker för rörrelaterade medier.

Beroende av antalet mätpunkter och insamlingsfrekvens så ökar datamängden över tiden. För att kunna utvärdera stora mängder data i tid måste servern överensstämma med bearbetningseffekt och arbetsminne. Huvudkravskriterierna för vårt energisystem om hårdvara och mjukvara anges i följande.

Energiuppföljningssystemet Efficio kräver Microsoft Windows OS.

Följande tabell visar de olika versionerna:

OPERATING SYSTEMS, REMARKS

Windows Server 2012 R2 Foundation:
Recommended, cost-efficient

Windows Server 2012 R2 Datacenter:
Virtualization, high data volumes

Windows Server 2012 R2 Essential o. Standard: Good

Windows Server 2008 Foundation R2: O.K.

Windows Server 2008 R2: O.K.

Windows Server Small Business 2011:O.K.

Windows 7 Professional: Only for test purposes

Windows 8.1: Only for test purposes

CHARACTERISTICS

MINIMUM REQUIREMENT:
PROCESSOR TYPE: 64-bit, 2 processor cores
MAIN MEMORY (RAM): 4 GB
HARD DISC SPACE: 100 GB

RECOMMENDED FEATURES < 100 measuring points
PROCESSOR TYPE: 64-bit, 4 processor cores
MAIN MEMORY (RAM): 8 GB
HARD DISC SPACE: 500 GB

RECOMMENDED FEATURES > 100 measuring points
PROCESSOR TYPE: 64-bit, 4 processor cores
MAIN MEMORY (RAM): 16 GB
HARD DISC SPACE: 1 TB

Standardrapporter i landskaps- eller porträttformat sparas som fil i PDF format där man kombinerar grafik av analys, tabeller, tilläggsinformation, kommentarer och fritext. Rapporter skapar man enkelt med ”drag and drop”.

En aktuell standardrapport skapas sedan unikt med hjälp av ”förhandsvisning” eller med det valda tidsintervall som man valt att Efficio automatiskt ska skapa rapporten och skicka till enskilda mottagare eller en grupp.

Automatisk exportfunktion av last, förbrukning, mätdata, kostnader eller CO2 utsläpp för fritt valbara mätpunkter i CSV- eller Excel-format.

Lämplig för automatisk dataöverföring till BCS, PCS och ERP-system.

Exportintervallet och ordningen för kolumnerna, samt nummer och datumformat är justerbara. För att identifiera mätpunkterna i mottagande system kan identifieringssträngar definieras vid mätpunkten.

Ett tillägg till Efficio analys för att grafiskt illustrera energiflödet baserat på företagets topologi. Bredden på de energiflödet är proportioneligt mot de uppmätta och beräknade värdena. Som en följd av det så kan förbruknings-, CO2 eller kostnadsdata presenteras för anpassningsbara tidsperioder.

Denna modul möjliggör att använda flödesdiagram, systemdiagram, kartor och andra bilder samt bakgrundsbild för analys.
Mätpunkter, m-bussloggar eller andra delar av företagets verksamhet kan grafiskt ändras.
Linjer och pilar förstärker visningen. Flödesdiagram kan användas för att förstora skärmen och användas på bildskärmar. Flödesscheman är läsbar för att visa konsumtionsdata, topplaster, CO2 mängder eller kostnader över olika tidsperioder

Översikt av alla fördelar

 • Fullskaligt och intuitivt energiuppföljningssystem– från mätinsamling till analys.

 • Minutvisning av energiförbrukning, lastvärden, kostnader och CO2 utsläpp från alla typer av media.

 • Mätvärden via M-Bus, Modbus, CSV och manuell input.

 • Stänga ner onödiga förbrukare, reducera topplaster, optimera kontrollrutiner, övervaka system.

 • Efficio hjälper er att uppnå kraven för ISO 50001.

 • Kostnadseffektivt, lättinstallerat och enkelt att använda.

 • Efficio är uppbyggt med funktionsmoduler.

 • Efficio är anpassningsbart, individuellt och går att utöka med fler funktionsmoduler.

 • Idealiskt för företag med tids- och resursbrist.

Vill du veta mer?

Boka demo!